ŻYCIORYS

Tomasz Paciorek. 46 lat. Urodzony w Markach w szanowanej rodzinie z tradycjami, która z Markami związana jest od pokoleń. Ukończył z wyróżnieniem studia dzienne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w urzędzie państwowym na stanowisku eksperta, gdzie zajmuje się kontrolą finansową przedsiębiorstw korzystających z dotacji pochodzących ze środków publicznych. Jest absolwentem studiów doktoranckich w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie w zakresie ekonomii. Obecnie pisze pracę doktorancką poświęconą rynkowi pracy dla osób niepełnosprawnych. Z żoną Alą są szczęśliwymi rodzicami dwóch córek – Kamili (21 lat) i Kasi (16 lat). 

W życiu kieruje się zasadami opartymi na trzech filarach: Bóg, Honor i Ojczyzna.

Działalność polityczna 

W latach 2002-2006 był radnym powiatowym w powiecie wołomińskim. W 2010 został wybrany na radnego miasta Marki. W 2014 ponownie uzyskał mandat radnego, a Rada Miasta powierzyła mu zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady Miasta Marki.

Przez cały czas swej aktywności politycznej starał się rzetelnie i sumiennie wypełniać mandat radnego i być w stałym kontakcie z mieszkańcami miasta oraz działał na ich korzyść.

Jest w stałym kontakcie z posłami i senatorem wybranymi z naszego rejonu. 

W 2018 r. w wyborach samorządowych otrzymał mandat radnego miasta Marki. Był również kandydatem na burmistrza miasta Marki z ramienia Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej oraz Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga i w wyborach tych zajął drugie miejsce.

 

 

Działalność społeczna 

Jest jednym z dziennikarzy lokalnego czasopisma „Kurier Marecki”, a w latach 2010-2016 był jego redaktorem naczelnym. Jest współautorem I i II tomu Rocznika Mareckiego oraz licznych publikacji związanych z naszym miastem i jego regionem. Był jednym z głównych organizatorów wielu imprez miejskich m.in.: zawodów w siłowaniu na rękę – Marki Armwrestlig Cup, pokazów jazdy samochodów terenowych – Marki off Road.

Wraz z grupą przyjaciół i motocyklistów udało mu się zorganizować Międzynarodowy Motocyklowy Rajd z Warszawy na Monte Cassino, upamiętniający szlak bojowy II Korpusu gen. Wł. Andersa, połączony ze zbiórką darów dla Polaków na Wschodzie. 

Link do reportażu telewizyjnego

 

Był jednym z inicjatorów powstania Pomnika Żołnierzy 1920 r. Po kilku latach starań pomnik stanął na parafialnym cmentarzu przy ul. Bandurskiego w Markach. Za swą aktywność został odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadanym decyzją Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

 

W 2014 r. był jednym z założycieli prężnie działającego do dziś Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga, którego celem statutowym jest potrzeba solidarnego działania na rzecz rozwoju miasta oraz obowiązek ochrony jego dziedzictwa historycznego. W Stowarzyszeniu pełni funkcję członka zarządu.

Wraz z Urzędem Miasta Marki nawiązał relacje z miastem Bradford w Wielkiej Brytanii, rodzinnym mieście Briggsów - założycieli fabryki przędzalniczej działającej na przełomie XIX i XX w. w Markach.

 

Działalność kulturalna i oświatowa

W Stowarzyszeniu Marki-Pustelnik-Struga, prężnie działa m.in. sekcja teatralna, która w swych przedstawieniach opartych na faktach nawiązuje do historii naszego miasta. W przedstawieniach tych najczęściej wciela się w historyczną postać Alfreda Briggsa - jednego z właścicieli przedwojennej fabryki przędzalniczej w Markach. 

W ramach propagowania wiedzy historycznej o naszym mieście udało mu się spotkać z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i wręczyć głowie państwa publikację o historii Marek wraz ze specjalna dedykacją.

 

W I tomie Rocznika Mareckiego opublikował obszerny artykuł poświęcony historii okupowanych Marek w czasie II wojny światowej (Getto w Pustelniku. Zapomniana historia 1940 -1942). Zaś w II tomie zamieścił artykuł o fabryce dzwonów Zwolińskiego i Czerniewicza, Odlewnia dzwonów w Pustelniku (…), prężnie działającej ludwisarni w Markach – Pustelniku na początku XX w.  W tej ludwisarni zostały odlane m.in. dwa dzwony: „Maryja” i „Paweł Pustelnik” (1912 r.). Dzięki staraniom Stowarzyszenia MPS oraz ofiarności mieszkańców Marek w 2016 r. odsłonięto pamiątkową tablicę informującą o tym wydarzeniu. Dzwony do dnia dzisiejszego zawieszone są na zewnętrznej dzwonnicy jasnogórskiego klasztoru i harmonijnym dźwiękiem witają pielgrzymów odwiedzających częstochowskie sanktuarium. 

 

Jest z jednym z organizatorów Balu Markowiaka, na którym mieszkańcy bawili się już 5 razy. 

W Markach działa Uniwersytet III Wieku, który w swych szeregach skupia mareckich seniorów. Kilka razy w semestrze spotyka się z seniorami na prelekcjach poświęconych historii naszego miasta. Ostatnio w ramach warsztatów dziennikarskich pomógł założy „Gazetę Studencką”. Ukazało się już kilka numerów tego pisma.W ramach krzewienia postaw patriotycznych oraz propagowania historii naszego miasta wielokrotnie uczestniczył w prelekcjach w placówkach oświatowych Marek.

Działalność patriotyczna

Jest dumny, że udało mu się dotrzeć wraz z motocyklistami w ramach Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu na Monte Cassino. Jednym z żołnierzy II korpusu – adiutantem gen. Wł. Andersa - był mieszkaniec Marek, Pan Marian Wiśniewski. 

Na przełomie czerwca i lipca 2019 r. wyruszył z Dąbrówki na Międzynarodowy Rajd Motocyklowy, aby 4 lipca dojechać na Gibraltar i wraz z grupą innych uczestników Rajdu oddać hołd tragicznie zmarłemu generałowi Władysławowi Sikorskiemu.

link do reportażu telewizyjnego

Wraz z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga, z okazji 50 rocznicy nadania Markom praw miejskich, udało mu się wybudować i odsłonić tablicę upamiętniającą, poświęconą Florze i Johnowi Briggsom, głównym fundatorom kościoła parafii św. Izydora w Markach. Specjalnie na to wydarzenie do Marek przyleciała delegacja z Anglii z dr. Sarą Dietz na czele.

Swoją postawą i działaniem stara się propagować historię Marek i krzewić postawy patriotyczne. Stara się również uczestniczyć w większości uroczystości w naszym mieście i najbliższych okolicach.  Bierze aktywny udział w inscenizacjach historycznych poświęconym Żołnierzom Wyklętym.

Organizator licznych konkursów wiedzy historycznej na temat Marek i dziejów Polski.

Wykształcenie

1980 -1988 Szkoła Podstawowa nr 1 w Markach.

1988-1992 Liceum Ogólnokształcące stow. Pax pw. Św. Augustyna w Warszawie.

1992-2000 Uniwersytet Warszawski, studia dzienne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Warszawie.

2013-2016 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, studia doktoranckie w zakresie ekonomii.

Hobby

Żeglarstwo, jazda na motorze, wędkarstwo, grzybobranie, jazda konno, historia, sztuki wali – krav maga.

 

 

Rodzina.

Żona Ala, dwie córki. Kamila i Kasia. Piesek - Kleosia i mała kotka – Lucynka 

 

Dawne czasy

 

na stronie internetowej wykorzystano materiały dostępne na www.youtube.com i www.tubamarek.pl