Szanowni Państwo

zadeklarowałem start w wyborach na burmistrza Marek, chciałbym zatem przypomnieć jakie wartości są moim politycznym drogowskazem i które z nich uważam za najbardziej istotne w swoim programie wyborczym.

Od lat pracuję jako radny miasta Marki na rzecz naszego miasta. Od lat jestem wierny swoim zasadom i ideom, i to one pozwalają mi wykonywać tę pracę z prawdziwym zaangażowaniem. Nie zmieniam swoich poglądów w zależności od tego, z której strony wiatr zawieje. To, co mówiłem wczoraj, mówię także dzisiaj.

We wszystkich swoich wypowiedziach powtarzam zawsze to samo: najważniejszy jest człowiek.

Dlatego głównym filarem mojego programu wyborczego jest każdy mieszkaniec Marek. To on determinuje zmiany, które chciałbym wprowadzić i działania, które chciałbym podjąć. Stawiam go ponad polityką oraz partyjnymi działaniami. Stawiam jego indywidualne potrzeby ponad mglistym dobrem ogółu.

Moim zdaniem kandydat na burmistrza, podobnie jak kandydat na radnego, powinien mieszkać w mieście, którego losy chce wziąć w swoje ręce. Powinien wiązać z nim swoją przyszłość. Tylko wtedy będzie w pełni uprawiony do bycia gospodarzem swojego miasta. Wiedza o potrzebach mieszkańców Marek to jedno, jest dostępna każdemu. Ale ich zrozumienie to coś znacznie więcej, bo aby zrozumieć lokalne potrzeby, trzeba je współodczuwać. Trzeba być częścią lokalnej społeczności, częścią Marek.

Celem działań i zamierzeń jest poprawa sytuacji bytowej mieszkańców naszego miasta, polepszenie standardu ich codziennego życia, troska o ich bezpieczeństwo, a także tworzenie warunków do wypoczynku. To nie są puste słowa. Ja również mieszkam w Markach. I moja rodzina. Wszystko co chciałbym zrobić, by marczaninom żyło się lepiej, chciałbym zrobić również dla siebie i swoich najbliższych.

Zawsze podkreślałem również jak istotne jest, by podstawą działania władz miejskich – a więc i burmistrza – była jawność. To niezmiernie ważne. Każdy powinien mieć zagwarantowany dostęp do rzetelnej i obiektywnej informacji o stanie miejskich spraw – przede wszystkim do informacji dotyczącej wydawania miejskich pieniędzy. Dobrze wiemy, że Marki są miastem ogromnych potrzeb, że stale wzrasta liczba mieszkańców i że w związku z tym podejmowane są działania inwestycyjne, takie jak budowy i rozbudowy szkół, przedszkoli czy budowy dróg – i że inwestycje te są uzasadnione i konieczne.

Miejmy jednak świadomość, że realizowane są one przez obecnie urzędującego burmistrza, kosztem gwałtownego, od wielu lat stale rosnącego zadłużania naszego miasta – obecnie już najbardziej, w stosunku do liczby ludności, zadłużonego miasta w powiecie wołomińskim. A przecież długi te trzeba będzie kiedyś spłacić. Wiemy, że inwestycje te były opóźniane, przekładane, że zgłaszane były do nich krytyczne uwagi - ale teraz gdy są już na etapie realizacji muszą zostać doprowadzone do końca. Musi też być zapewniona odpowiednia jakość wykonywania prac.

Na przyszłość, mądrze i rozważnie planowane i realizowane powinny być kolejne zadania.

Wyboru moich celów dokonałem na realnych podstawach - na codziennym, bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami. Koniecznym jest by decyzje strategiczne dla rozwoju Marek stanowiły konsekwencję rzeczywistego dialogu społecznego. Do tego potrzebne są rozmowy, konsultacje społeczne i opinie lokalnych środowisk. Mieszkańcy nie są dodatkiem do miasta, jego ruchomym mieniem czy kłopotliwym obowiązkiem: MIESZKAŃCY SĄ MIASTEM!

Tymi słowami, które właśnie czytacie, nie raz już publicznie dzieliłem się z Państwem. I ponownie je powtarzam. I nie dlatego, ze brakuje mi innych słów, lecz dlatego, że te są prawdziwe i na tyle ważne, by ich dotrzymać.

TOMASZ PACIOREK

 

50 lat. Mieszkaniec Marek. Ukończył z wyróżnieniem studia dzienne na wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w urzędzie państwowym na kierowniczym stanowisku, gdzie zajmuje się kontrolą finansową przedsiębiorstw korzystających z dotacji pochodzących ze środków publicznych. Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie w zakresie ekonomii. W latach 2002-2006 był radnym powiatowym w powiecie wołomińskim. Od 2010r. radny miasta Marki. W poprzedniej kadencji pełnił zaszczytną funkcję wiceprzewodniczącego, a wcześniej przewodniczącego Rady Miasta Marki. Współzałożyciel prężnie działającego Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga. Z żoną Alą są szczęśliwymi rodzicami dwóch córek -Kamili(25lat) i Kasi (20Lat). Ma 3 koty i pieska jorczka.